Buscar este blog

14/4/13

"En galego,... máis e mellor" nº 40

Un comportamento ecolóxico responsábel débenos levar a fomentar as especies autóctonas, e se aplicamos o mesmo comportamento ecolóxico ás linguas (ecolingüismo) débense “plantar” linguas autóctonas. Manter, e reparar, os nosos ecosistemas precisa plantar máis carballos, como o da imaxe, e outras especies autóctonas no canto de tanto eucalipto ou mimosa. O ecosistema lingüístico precisa “plantar” máis galego e menos “especies foráneas”.
 Un réptil no petróglifo e un paxaro no xeróglifo, así titulamos o interior deste nº 40 do "En galego, máis e mellor". Unhas pequenas listaxes de palabras coa súa acentuación correcta.